Меню

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посад:

 

- декан  І медичного факультету

- завідувача  кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

- професора  кафедри:

 • загальної гігієни
 • хірургії № 2

- доцента  кафедри:

 • гістології
 • загальної та клінічної фармації
 • ендокринології
 • внутрішньої медицини 3
 • фтизіатрії
 • терапевтичної стоматології
 • дитячої стоматології
 • психіатрії факультету післядипломної освіти
 • медицини катастроф та військової медицини
 • патологічної анатомії і судової медицини

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • декан факультету – вища медична освіта, науковий ступінь доктора (або кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи  у вищих навчальних закладах не менше 5-ти років;
 • завідувач кафедри - вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь доктора наук (або кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи за фахом кафедри не менше 5-ти років;
 • професор - вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
 • доцент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь кандидата наук, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років.

Академія житлом не забезпечує. Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають через канцелярію заяву на ім`я ректора, особистий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографією, копією документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації та список наукових праць, звіт про виконану роботу, перспективний план, витяг з протоколу засідання кафедри за адресою:

49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, ректору академії.