Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посад:

доцента  кафедри:

 • клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії
 • гістології
 • педіатрії 3 та неонатології

асистента  кафедри:

 • патологічної анатомії і судової медицини
 • внутрішньої медицини 1
 • внутрішньої медицини 2 – 2 особи
 • акушерства та гінекології
 • травматології та ортопедії – 2 особи
 • психіатрії, загальної та медичної психології
 • дитячої стоматології
 • інфекційних хвороб
 • педіатрії 3 та неонатології
 • урології
 • дитячої хірургії, ортопедії та травматології

 старшого викладача  кафедри:

 • мовної підготовки
 • клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії
 • гістології
 • соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • доцент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь кандидата наук, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років.
 • асистент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь кандидата наук,
 • старший викладач – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь кандидата наук.

Академія житлом не забезпечує. Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають через канцелярію заяву на ім`я ректора, особистий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографією, копією документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації та список наукових праць, звіт про виконану роботу, витяг з протоколу засідання кафедри за адресою:

 

49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, ректору академії.