Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення посад:

декан  І міжнародного факультету

завідувача кафедри:

 • мовної підготовки;
 • фізіології;
 • загальної та клінічної фармації;
 • анестезіології та інтенсивної терапії;
 • педіатрії 1 та медичної генетики

доцента кафедри:

 • терапевтичної стоматології;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО

асистента кафедри:

 • фармакології і клінічної фармакології;
 • пропедевтики дитячих хвороб;
 • професійних хвороб та клінічної імунології;
 • оториноларингології;
 • терапевтичної стоматології – 2 особи;
 • ортопедичної стоматології;
 • дитячої стоматології- 2 особи;
 • нервових хвороб та нейрохірургії ФПО – 2 особи;
 • стоматології ФПО;
 • медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО

старшого викладача кафедри

 • анатомії людини

викладача кафедри

 • біохімії та медичної хімії;
 • анатомії людини;
 • мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології;
 • гістології

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • декан - вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
 • завідувач кафедри - вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
 • доцент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років;
 • старший викладач – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь, стаж науково-педагогічної роботи не менше 2-х років;
 • асистент – вища освіта за відповідним напрямом;
 • викладач – вища освіта за відповідним напрямом.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на ім`я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копією документів про освіту - науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • звіт про виконану роботу;
 • перспективну програму діяльності.

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.