Меню
 • Увага

 Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»

оголошує конкурс на заміщення посад:

завідувача кафедри:

 • внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії;
 • психіатрії, наркології і медичної психології;
 • неврології;
 • офтальмології.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність  всіх  претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ  № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018);

 • на посаду завідувача кафедри - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;

 

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на ім`я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копію документів про освіту - науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • перспективну програму діяльності;
 • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції від 23.05.2018 р.).

 

Документи приймаються за адресою:
49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.