Меню

ДЗ "Дніпропетровська медична академія" (ДЗ "ДМА") – центр освіти, науки і культури високорозвинутого промислового регіону Придніпров'я. Є одним із найстаріших навчальних закладів України. Заснована 15 вересня 1916 року на базі Катеринославських вищих жіночих курсів. Статус академії установа надбала в 1920 році, який був повернений в 1994 році Ухвалою Кабінету Міністрів України №224 від 20 квітня 1994 року. За роки свого існування ДМА підготувала більше 49 тисяч лікарів, провізорів та медичних сестер-бакалаврів.

В. о. ректора – доктор медичних наук, професор Мамчур Віталій Йосипович
e-mail:

Адреса: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9;
Телефони: (056) 713-52-57; 713-52-37; Факс: (056) 370-96-38; (0562) 31-22-79
E-mail:

Сьогодні ДЗ "ДМА" – один з провідних вищих медичних навчальних закладів України з єдиною безперервною підготовкою фахівців на трьох рівнях: довузівському, вузівському і післядипломному.

Довузовській

Вузівський

Післядипломний

Підготовче відділення
(для іноземних слухачів)

 

Підготовка за 3 спеціальностями:

 • Медицина
 • Стоматологія
 • Фармація
 • Інтернатура за 29 спеціальностями
 • Магістратура за 29 спеціальностями
 • Аспірантура за 37 спеціальностями
 • Докторантура за 4 спеціальностями
 • Клінічна ординатура за 32 спеціальностями
 • Спеціалізація за 26 напрямками, в тому числі і для іноземних студентів
 • Підвищення кваліфікації за 34 спеціальностями (ТУ, ПАЦ, стажування)

 

В структурі академії – 7 факультетів (перший медичний, другий медичний, третій медичний, стоматологічний, І міжнародний факультет, ІІ міжнародний факультет, факультет післядипломної освіти),  на яких навчається понад 4,5 тис. студентів, а також громадяни понад 40 іноземних країн.

На 58 кафедрах навчальний процес ведуть понад сімсот викладачів, в тому числі понад 100 докторів медичних наук, професорів.

Серед викладачів ДМА є академіки, член-кореспонденти НАН України, НАМН України, Академії наук вищої школи України, заслужені працівники народної освіти, заслужені діячі науки і техніки України, лауреати Державних премій України та УРСР, премії Кабінету Міністрів України, премії Президента України для молодих вчених, заслужені лікарі України, заслужені працівники охорони здоров’я, академіки міжнародних академій, почесні члени міжнародних наукових товариств і асоціацій, почесні професори Вейфанського медичного університету.

Клінічні кафедри розташовані на базах 58 лікувально-профілактичних закладів. На клінічних базах академії організовано 29 спеціалізованих центрів.

Академія займає площу 85 гектарів. Має 8 навчальних корпусів загальною площею 52000 кв.м., в яких розміщено понад 600 навчальних аудиторій, кабінетів і лабораторій. У 7 гуртожитках площею 46000 кв.м. проживають біля трьох тисяч студентів і лікарів-курсантів. Академія має в своєму розпорядженні спортивний комплекс, віварій, спортивно-оздоровчий табір, наукову бібліотеку, техноцентр та два музеї.

Післядипломна підготовка фахівців в ДЗ "ДМА" проводиться на факультеті післядипломної освіти. Післядипломну освіту здійснюють провідні вчені, лікарі вищої лікарської категорії. На факультеті проводиться післядипломна підготовка в трьох напрямах:

 • первинна спеціалізація лікарів-інтернів – інтернатура;
 • підвищення кваліфікації лікарів або перепідготовка фахівців;
 • підготовка клінічних ординаторів.

Для людей похилого віку академія пропонує «Університет Золотого Віку» (УЗВ) - соціально спрямовану навчальну організацію, яка працює з людьми похилого віку шляхом їх навчання основам здоров’я з метою геронтологічної профілактики, соціальної мобілізації, подовження індивідуальної, інтелектуальної та професійної активності.

В своїй роботі УЗВ керується діючим законодавством, статутом ДЗ «ДМА», а також рішеннями керівництва УЗВ та керівництва ДЗ «ДМА». УЗВ займається навчанням людей похилого віку безкоштовно, на основі їх добровільної згоди. Діяльність УЗВ будується на громадських засадах із залученням широкого кола науковців, спеціалістів, а також соціальних, благодійних та державно-адміністративних організацій усіх рівнів.

Представники УЗВ співпрацюють із профспілками, медичними установами м. Дніпропетровська, вищими учбовими закладами міста, громадськими та соціальними організаціями, які працюють із людьми похилого віку.

Студентське наукове товариство ДЗ "ДМА" налічує понад 60 кружків, в яких біля 1300 членів. СНТ постійно впроваджує нові форми роботи, створена комп'ютерна система управління науково-дослідною діяльністю студентів. На підсумкових конференціях СНТ в середньому представляє до 500 доповідей, зокрема до 200 – на гуманітарній секції. На всіх кафедрах студенти, займаючись в наукових секціях, можуть брати участь у вузівських, національних і міжнародних конференціях, у виконанні науково-дослідних робіт, в раціоналізаторській і винахідницькій діяльності. Щорічно члени СНТ відправляють свої наукові роботи на національні і міжнародні конкурси і одержують високу оцінку. Студенти є членами рад факультетів і вченої ради академії.

При ДМА в 1994 році створений Дніпропетровський Добродійний Фонд підтримки і пошуку талановитої молоді. Фонд організований з метою:

 • збільшення інтелектуального потенціалу медичної науки;
 • підвищення наукової культури;
 • проведення нових методик в області фундаментальної науки і медичної практики.

Задачами Фонду є:

 • забезпечення системи пошуку, відбору талановитої молоді;
 • пошук, виховання і підтримка новаторський ідей;
 • реалізація новацій студентами і молодими вченими;
 • забезпечення всіх видів матеріальної, моральної і наукової допомоги талановитої молоді.

У розпорядженні студентів і викладачів:

 • спортивний комплекс, що включає ігровий, фехтувальний, тренажерний зали, зал настільного тенісу, боротьби, плавальний басейн, стрілецький тир, спортивний стадіон з тенісним кортом, заміський спортивно-оздоровчий табір на 250 місць;
 • комплекс студентських їдалень, кафе, буфетів;
 • народний музей історії ДМА;
 • фундаментальний музей анатомії та ін.

Останні новини з життя академії, інформацію про досягнення вчених, поради психолога й інші корисні поради студенти і викладачі знаходять в газеті академіі “Пульс”, яка є важливою ланкою, що зв'язує і об'єднуює колектив академії.

Наукові напрями діяльності академії забезпечені сучасними методичною і технічною базами. В даний час виконуються понад 70 науково-дослідних робіт. Пріоритетними напрямами є:

 • розробка нових технологій діагностики розвитку й прогресування артеріальної гіпертензії;
 • перинатальна ВІЛ-інфекція: оцінка ефективності та оптимізації сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД;
 • розробка нових методів лікування та профілактики раку сечового міхура та раку передміхурової залози; сучасні методи діагностики та лікування цереброваскулярної патології;
 • розробка вітчизняних технологій лікування ортопедичних захворювань і травм опорно-рухового апарату.

Вчені академії беруть активну участь в роботі міжнародних конгресів, симпозіумів. За останні 5 років захищені кілька десятків докторських та сотень кандидатських дисертацій (докторів філософії). Ефективність аспірантури – 100%. Опубліковано кілька тисяч статей, більше п’ятисот з них – за кордоном. Академія випускає 4 академічні наукові журнали – «Медичні перспективи”, “Урологія”, “Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія”, «Морфологія».

Проведення наукових досліджень забезпечують:

 • бібліотека з відділом іноземної літератури, електронним каталогом, комп'ютерним програмним забезпеченням, інформацією по спеціалізованим медичним періодичним виданням; Загальний фонд бібліотеки біля 600 000 томів, і щорічно він поповнюється. Бібліотека ДЗ "ДМА" на 100% забезпечує студентів навчальною літературою;
 • патентний відділ, що має фонд патентної літератури за 20 років;
 • відділ інформації, який має в своєму розпорядженні велику кількість періодичної і реферативної наукової літератури;
 • служба стандартизації і метрології;
 • центральна наукова лабораторія, оснащена сучасною апаратурою і укомплектована кваліфікованими фахівцями;
 • міжкафедральні морфологічні, імунологічні і біохімічні лабораторії.


З 1990 року ДЗ "ДМА" проводить навчання іноземних студентів. У 1995 році відбувся перший випуск 14 лікарів-іноземців. Академія проводить також стажування студентів по проблемах удосконалення наукового процесу (Індія, Японія, Данія, Франція, США, Голландія, Китай, Іспанія).

Фінансування академії складається з двох джерел: бюджетного і небюджетного. Небюджетні джерела фінансування:

 • навчання в академії іноземних і вітчизняних студентів на договірній основі;
 • навчально-науково-виробничий комплекс;
 • науково-дослідні роботи по замовленням підприємств;
 • добродійні пожертвування.

Значне розширення форм господарської діяльності академії дозволяє укріплювати матеріальну базу і фінансувати соціальні і гуманітарні програми.