Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

Засновник – член-кореспондент НАН та НАМН України, д.м.н., професор Л.В. Новицька-Усенко.

Послідовники – професори Мальцева Л.О., Клігуненко О.М., Снісар В.І., Кобеляцький Ю.Ю.

Науковий напрямок – розробка методів оптимізації інтраопераційного та післяопераційного знеболення, інтенсивної терапії різних критичних станів, в тому числі з використанням негемоглобінового переносника кисню – перфторану; розробка та впровадження технології анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в різних галузях хірургії.