Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Дроздов О.Л.Керівник: професор Дроздов Олексій Леонідович

Історичні дані:

У 1963 р. з метою створення необхідних умов для проведення наукових розробок з актуальних теоретичних, гігієнічних і клінічних проблем та підготовки наукових кадрів вищої (кандидати та доктори наук) кваліфікації у Дніпропетровському медичному інституті було організовано Центральну науково-дослідну лабораторію (ЦНДЛ).

У 1996 р. новим завідувачем ЦНДЛ став доктор мед. наук О.Л. Дроздов, перед яким, в зв'язку із зміною умов господарювання, ректором Г.В. Дзяком було поставлено завдання, виходячи з наявних обсягів фінансування, зберегти основні підрозділи лабораторії, поліпшити її матеріальне оснащення і кадровий склад, забезпечити можливість її подальшого розвитку на провідних напрямках наукових досліджень. Було проведено структурну реорганізацію лабораторії. її співробітники були зведені в дві функціональні групи: групу параклінічних методів досліджень і групу експериментальної патології.

Керуючись положенням статті 30 Закону України «Про вищу освіту», Статутом Дніпропетровської державної медичної академії з метою розширення досліджень з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки, включаючи біотехнологічні та інноваційні розробки, та згідно наказу ректора ДМА № 315 від 12.09.2011 р. з 1 вересня 2011 року було реорганізовано Центральну науково-дослідну лабораторію в Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем.

 

Дослідницька інфраструктура:

НДІ МБП своєму розпорядженні власну випробувальну лабораторію, акредитованою у відповідності до національних сучасних вимог та стандартів, що оснащена необхідним обладнанням для проведення широкого переліку досліджень.

ЦНДЛ оснащена спектрофотометром «Humarider» (Німеччина), пристрієм для капілярного електрофорезу «Капель - 103 РТ» (РФ), рідинним хроматографом з мас - спектрометрической детекцией LCMS-2010 EV ("Shimadzu", Японія), а також іншим обладнанням, що дозволяє проводити аналіз і зміст практично будь-якої хімічної речовини у модельних розчинах, лікарських засобах та біологічних об'єктах.

Дроздов О.Л.

Дроздов О.Л.

 

Наукові підрозділи на базі НДІ

 

1. група поведінкових методів досліджень

2. відділ лабораторної діагностики

3. група морфологічних досліджень

4. сектор метрологічних досліджень

5. сектор патентних досліджень 

Персонал

У НДІ працюють 47 співробітників – висококваліфікованих і компетентних, серед яких 22 наукових співробітників, 10 старших лаборантів, фахівці.

Дроздов О.Л.

4 науковці НДІ нагороджені медаллю ім. П. А. Капиці Россійської академії природних наук (РАЕН), З співпрацівників - нагрудним значком «Автор» (проф. О. А. Дроздов, проф. В. І. Чорна, проф. В. О. Козлов) Міністерства освіти і науки України, 4 - нагрудним значком «Творець» (проф. О. А. Дроздов, пров. наук. спів. О. С. Кошелев, ст. наук. спів. О. К. Вяткін, н.с. О. М. Рудько) МОН України, 2 - нагрудним знаком «Білого орла» Европейської академії природознавців (м. Ганновер, Німеччина). В 2006 році профессора О. Л. Дроздова нагороджено нагрудним знаком «За заслуги» Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, а в 2007 р. - медаллю ім. І. П. Павлова РАЕН. 

Напрямки наукових досліджень

З 1996 року традиційними напрямками наукових досліджень являють собою:

Визначення механізмів дії лікарських засобів, поліпшуючих перебіг процессів пам’яті, включаючи їхні поведінкові, мнестичні, нейрохімічні та морфологічні характеристики.

До мнестичних параметрів належить умовні пассивно- та активно-захистна реакції, стан робочої пам’яті в 8-лучовому радіальному лабіринті. В якості моделей розладів пам’яті використовували:

а) для ретроградної амнезії- електричний шок, порушення актиноміцином Д синтезу нуклеопротеідів, блокаду М-холінорецепторів метамізилом;

б) для створення антеградної амнезії- токсичні дози етанолу;

с) для гіпермнезії – психомоторний стимулятор сиднокарб, який за біологічними ефектами близький до амфетаміну.

Нейрохімічні показники включали до себе визначення активності катепсимів В,L і H; вміст молекули адгезії нервових клітин (NCAM), гліального фібриллярного кислого білка (GFAP) та білка S-100; вимір концентрації катехамінів (адреналін, норадреналін, дофамін), серотоніну, їхніх попередників (тирозін, фенілаланін,ДОФА) та метаболітів (гомованілінова та 5-оксііндолоцтова кислоти) шляхом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC) та мас-спектрометрії (MS). В якості досліджуємих утворень ЦНС, найчастіше, використовували фронтальну зону неокортекса, смугасте тіло, таламус, переважно медіальну частину, Вароліїв міст та гіпокамп.

2. Вивчення наявності лікувальних властивостей та токсичності у місцевої, насамперед, мінеральної сировини (наприклад, бішофіту або зеленої монморилітової глини ) та розробка з них лікарських форм, переважно для зовнішнього застосування.

В останні 5 років до цих напрямків долучилися:

Розробка сучасних способів лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицьової області (одонтогенного та травматичного остеомієлітів нижньої щелепи, флегмони лиця). Особливістю цієї розробки являється визначення фармакокінетичних характеристик протимікробних засобів при традиційному (внутрішньовенному) та при внутрішньоартеріальному (до вогнеща запалення) шляхах введення та встановленням трендів їхніх концентрацій з прогностичною метою;

Розробка промислових технологій отримання харчових домішок з олійних культур, насамперед, лецитину соняшника, визначення його харчової (калорійність) цінності, наявності біологічної активності, тотожності та відмінностей від лецитину сої, особливостей лікувального застосування, можливість створення нових лікарських форм і засобів. Найбільш привабливим і перспективним, в цьому сенсі, ми вважаємо розробку можливості використання лецитина соняшника в якості оболонки для ліпосом (включаючи, магнітоліпосоми), як засобу цілеспрямованого (таргетного) транспорту лікарських засобів. З метою запровадження до практичного використання лецитину соняшника для його різних українських виробників була надана консультативна допомога в розробці ТУ (технічних умов виробництва): ТУУ 02070758.001-99 «Лецитин», ТУУ 15.7-03598943-014:2007 «Добавка кормова – лецитин», ТУУ 15.4-02128514-021:2008 «Фосфатидилхолін (l-α-лецитин) з фосфатидного концентрату 50% розчин», ТУУ 21.1-38873237-001:2013 «Лецитин», ТУУ 10.4-38873237-002:2013 «Олія концентратів фосфатидів». Проводиться як контроль якості сировини, так і продуктів виробництва для працюючого виробництва та в період передпускових випробувань, за показниками, передбаченими технічними умовами.

Досягнення

 

В 2002-04 р.р. ЦНДЛ ДЗ «ДМА» в співпраці з кафедрами академії приймало участь в виконанні державних науково-технічних програм:

ЦНДЛ, а зараз НДІ медико-біологічних проблем щорічно приймає участь в конкурсі Міністерства охорони здоров'я України на виконання науково-дослідних робіт і виграло понад 10 грантів.

1. “Розробка технології лікування розладів пам’яті із застосуванням пептидних аналогів вазопресину” (2004 -2005) (№ державної регістрації - 0199 U 002121).

2.«Використання та визначення критеріїв ефективності впливу провідних груп психотропних речовин на поведінкові, когнітивні та мнестичні процеси при психотичних станах» (2005-2010) (№ державної реєстрації - 0100 U 0 1702).

3. ”Закономірності морфофункціональних змін серця та судин в умовах лікування мнестичних розладів при експериментальному психозі” (2006-2010) (№ держреєстрації - 0106U001590).

4. «Розробка методики отримання і способів контролю якості фосфоліпідів рослинного походження, які виявляють гіпохолестеринемічні властивості» (2011 – 2013) (№ держреєстрації 0111U001367).

5. «Визначення фармакокінетичних особливостей методики лікування хворих на тяжкі форми остеомієліту нижньої щелепи із застосуванням нових антисептичних засобів та не традиційних шляхів використання антибактеріальних фармакопрепаратів» (2013 – 2015) (№ держреєстрації 0113U003221).

6. «Визначення біологічної активності (кардіопротекторні, гепато-, нефро- та нейротропні властивості) соняшникового лецитіна» (2014 – 2016) (№ держреєстрації 0114U001289).

У 2002 р. отримано диплом (№ 190) на наукове відкриття «Закономерность экспрессии нейроспецифических белков в структурах головного мозга животных при формировании эн- грамм памяти».

У 2007 р. одержано диплом (№ 337) на наукове відкриття «Закономерность изменения активности катепсинов В, L, Н в структурах головного мозга животных при формировании энграмм памяти», під керівництвом проф. О. А. Дроздова брали участь 4 співробітника лабораторії.

Партнерство

 

НДІ має парнерські та договірні відносини з національними науковими дослідними центрами, комерційними організаціями, освітніми установами, серед яких :

 • Дніпропетровський національний университет ім. Олеся Гончара 
 • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
 • ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"
 • Запорізький державний медичний університет
 • Херсонський національний технічний університет.

Співробітництво

Наш НДІ завжди відкритий до широкого співробітництва як з представниками наукового співтовариства, так і з органами влади, освітніми, дослідними установами та всіма, кому цікава проблематика, що розробляється колективом нашого інституту, як на національному рівні, так і у спільних дослідницьких проектах на міжнародному рівні.

Колегам по дослідницькому цеху ми пропонуємо оперативно обмінюватися інформацією про дослідницькі проекти, наукові заходи, нові публікації.

Отримані патенти

 

1. Дроздов О. Л., Лещинська І.О., Чорна В.І., Дзяк Л.А. Спосіб структурно-функціональної оцінки формування умовної реакції активного уникнення тварини (NCAM). Бюлетень інтелект. та промислової власності //Патент 44391А від 15.02.2002 р.

2. Дроздов О.Л., Дзяк Л.А., Чорна В.І., Хмель С.І., Комский М.П. Закономірність експресії нервовоспеціфічних білків в структурах головного мозку тварин при формуванні енграм пам`яті. Диплом на відкриття № 190 від 26.01 2002 р.

3. Дроздов О.Л., Дзяк Г.В., Маматов В.П., Вяткін О.К., Большакова В.Л. Спосіб виробництва кисломолочного продукту Ацидофіт-Л. Бюлетень інтелект. та промислової власності //Патент 2004031599 від 04.03.04 р. – 2с.

4. Милославський Ф.А., Постоловський В.В., Воронов С.О., Дроздов О.Л., Лебединець О.Л. Застосування тонкодисперс-ної монтморилонітової глини зеленої Орджонікідзев-ського родовища, як стимулятора мікро циркуляції крові та пригнічення запальних процесів. Бюлетень інтелект. та промислової власності //Патент№ 6918 від 15.05.05 р.

5. Дзяк Г.В, Вяткін О.К., Дроздов О.Л., Кошелєв О.С., Качанов С.О., Рудько О.М. Спосіб регенерації капіляра для електрофорезу. Бюлетень інтелект. та промислової власності // Патент № U 2006 14097 від 15.01.2007р.

6. Дзяк Г.В., Дроздов О.Л. Вяткін О.К., Кошелев О.С.Качанов С.О., Рудько О.М. Спосіб нейрохімічної оцінки сприйняття невідомих аверсивних подразників. Бюлетень інтелект. та промислової власності // Патент № 29952 від 11.02.2008 р.

7. Дзяк Г.В., Дроздов О.Л. , Зорін О.М. Застосування протизапального лікарського засобу як препарату для загоєння ран. Бюлетень інтелект. та промислової власності // Патент на корисну модель № 38249 10.10. 2009.

8. Глух І. С., Глух А. І., Шульга С. М., Дроздов О. Л. Спосіб виділення фосфоліпідів із фосфатидного концентрату. Бюлетень інтелект. та промислової власності // Патент на корисну модель № 90511 от 26.05.2014.

9. Дзяк Г. В., Гладишев В. В., Глух І. С., Дроздов О. Л., Свіргун І. С., Рудько А. М. Застосування соняшникового лецитину як прискорювача усмоктування речовин. Бюлетень інтелект. та промислової власності // Патент на корисну модель № 92313 от 11.08.2014.

Дроздов О.Л.

Найбільш важливі публікації

 • А. Л. Дроздов, В.А.Крауз, Н.И. Разумовская. Влияние гипоксической гипоксии на воспроизведение энграмм памяти и энергообмен в структурах головного мозга // Вест. АМН СССР, 1985, №9,С.76-80.
 • А. Л. Дроздов, В.А.Крауз, С.Л.Малышев, И.В.Твердохлеб. Роль различных медиаторных систем в регуляции воспроизведения энграмм памяти у крыс // Журнал ВНД им. И.П.Павлова, 1989, т.38. № 6 С.1107-1112.
 • А. Л. Дроздов, В.А.Крауз, О.С.Папсуевич, Г.И.Чипенс. Синтез фрагментов 43-49 и 121-125 интерферона альфа-2 и изучение их влияния на процессы памяти // Химико-фармацевтический журнал 1990, №6, С.30-36.
 • O.L. Drozdov, O.S.Koshelev. Influence of arginin-vasopressin analogues on lactate concentration as indicator of energy metabolism in hippocampus after passive avoidence training. International Behavioral Neuroscience Society // 8th Annual Meeting June 24-27, 1999 Nancy, France.P.125.
 • O.L. Drozdov,T.I. Duka, I.A. Leshchins’ka, L.А. Dzyak, O.S. Koshelev, V.I. Chornaya. NCAM and GFAP level in brain areas of rats 72 hour after passive avoidance training // Second FEPS Congress, 29 June –4 July 1999, Prague, Czech Republic.P.234.
 • О. Л. Дроздов, О.С.Кошелєв. Зміни рівня жирних кислот в гіпокампі та фронтальному неокортексі на фоні дії аналогів вазопресину. “Медичні перспективи” 2001 .- Т.6. № 1.- с.7-9.
 • O.L. Drozdov, V.I. Chornaya. The parcipitation of the neurospecific proteins in processes of learning and forming of conditioned reflex memory // Abstr.Conf. Univer. Curie-Sclodowska, Lublin.-2004.-Vol.XVII, № 2.- Р.265-268.
 • О. Л. Дроздов, Зубковська Г.Г., Кушнір А.М. Зміни поведінки тварин в процесі формування експериментального психоза // Журнал “Архів психіатрії”.-2005.-Т.11, 1(40). 80-83 с.
 • А. Л. Дроздов, В.И. Черная. Нейроспецифические белки ГФКБ и NCAM гиппокампа при формировании энграмм условно-рефлекторной памяти // Нейрохимия .-2005.-Т.22, № 4. - С.285-289.
 • Дроздов О. Л., В. І. Чорна, Аль Насир Ейяд, Ал Нукарі Абдулкарім. Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка й лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам`яті // Запорожский медицинский журнал .- 2011, Т 13, № 3- С.16-18.
 • Sergiy Shulga, Igor Glukh, Oleksiy Drozdov. Biological Properties of Deoil Sunflower Lecithin // 104th AOCS Annual Meeting & Expo. April 28-May 1, 2013.
 • Г. В. Дзяк, С. М. Шульга, М. Адаб, А. Л. Дроздов, И. С. Глух. Влияние биопрепаратов из сухих сои и подсолнечника на липидный состав сыворотки крови // Biotechnology, Кiev.- № 2, 2014.

 

Монографії:

 • А. Л. Дроздов, В.А.Крауз. Память, синапс, энергообмен. Дн-ск. “Полиграфист”. 1997.-121 с.
 • А. Л. Дроздов, Г.В.Дзяк, О.С.Кошелев, О.С. Папсуевич. Ренальные эффекты производных вазопрессина. Дн-ск. “Полиграфист”. 2002 .-121 с.
 • А. Л. Дроздов, Л.А.Громов, Л.А.Дзяк, В.А.Крауз, О.С.Кошелєв, В.И.Черная. Пептиды вазопрессинового ряда и поведение. – Днепропетровск . „Пороги”, 2009.- 175 с.
 • А. Л. Дроздов, Зубковская А. Г., Кушнир А. Н., Кошелев О. С., Кривощапов А. В. Фармакотерапия экспериментального психоза. .-Дн-вск.-2010.- с.256.
 • Г. В. Дзяк, А. Л. Дроздов, И. В. Твердохлеб, Л. А. Громов, С. И. Вальчук, Е. Б. Харапонова. Экспериментальный психоз и морфология сердца. – Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2011.- 268 с.
 • М. П. Комский, О. И. Скаковская, А. Л. Дроздов. Лимфотропная терапия хронического одонтогенного остеомиелита. - Дн-ск.-2013.-256 с.
 • А. Л. Дроздов, Мнестические эффекты пептидов вазопрессинового ряда. –Дн-ск. -2014. -391 с.
 • М. П. Комский, А. Л. Дроздов, О. И. Скаковская. Лимфотропная терапия хронического одонтогенного остеомиелита. Диагностика и лечение. Lap Lambert Academic Publishing Германия, -2014. 366 с.

 

Учбові посібники:

 • О. Л. Дроздов, Козлов В.О., Дзяк Л.А., Маковецький В.Д. Анатомія пам'яті. / Запоріжжя. Вид. “ПРЕСС”.- (Вид.II. доповнене). 2005.- с. 190.
 • А. Л. Дроздов, Дзяк Л.А., Вяткин А.К., Качанов С.А., Козлов В.А., Кошелев О.С., Шпонька И.С., Черная В.И. Активность цистеиновых катепсинов в стуктурах головного мозга животных при формировании энграмм памяти. – Дн-вск. – 2008.- 24 с.
 • А. Л. Дроздов, Комский М. П., Кошелев О. С.,Скаковская О. И. Значение прямой региональной лимфотропной терапии в постоперационном лечении хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти. - Дн-вск.-2010.- с.36.
 • Г. В. Дзяк, С. М. Шульга, О. Л. Дроздов, І. С. Глух, А. І. Глух, Т. А. Іващенко. Порівняльна характеристика методів визначення складу соняшникового лецитину. -Дн-ск.-2012.- 69 с.
 • Г. В. Дзяк, А. Л. Дроздов, С. М. Шульга, И. С. Глух, А. И. Глух, М. Адаб, В.Н. Кравец. Лецитин и его биологические свойства. - Дн-ск.-2013.- 64 с.
 • Гладышев В. В., Соколова Л. В., Давтян Л. Л., Дроздов А. Л., Пухальская И. А. Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств. Днепропетровск: 2014. – 374 с.

Дроздов О.Л.

Дроздов О.Л.

Дроздов О.Л.

Дроздов О.Л.

Дроздов О.Л.