Меню

Науково-медичний журнал «Медичні перспективи»


Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання (наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.).

ISSN 2307-0404.

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 1721 від 24.10.1995 р.

Web-сайт: medpers.dsma.dp.ua

Редакційну колегію на чолі з головним редактором – академіком НАМНУ Г.В. Дзяком складають 11 вчених ДЗ "ДМА", провідних спеціалістів в Україні (1 з них – академік НАМНУ, 3 – члени-кореспонденти НАН та НАМНУ, решта – доктора медичних наук, професора): Т.О. Перцева (науковий редактор), Е.М. Білецька (відповідальний редактор), О.О. Гудар’ян, К.Д. Дука, В.М. Лехан (куратор розділу "Профілактична медицина"), О.Є. Лоскутов, О.Г. Родинський (куратор розділу «Теоретична медицина»), Л.В. Усенко (куратор розділу "Клінічна медицина").

До складу редакційної ради входять видатні вчені нашої та інших країн (м. Дніпро, м. Київ, Російська Федерація, Великобританія, Німеччина): В.В. Абрамов (Дніпропетровський медичний інтитут традиційної та нетрадиційної медицини, Україна), К.М. Амосова (Національній медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця, Київ, Україна), І.М. Бондаренко (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), О.З. Бразалук (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), Л.А. Дзяк (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), В.М. Коваленко (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Україна), Г.М. Кременчуцький (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), В.Й. Мамчур (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), Е.Л. Насонов (Федеральна державна бюджетна установа «Науково-дослідницький інститут ревматології РАМН», Москва, Російська Федерація), Радд Полік (Інститут глікобіології Оксфордского університету, Оксфорд, Великобританія), В.О. Потапов (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), А.М. Сердюк (ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Київ, Україна), Ю.М. Степанов (Інститут гастроентерології НАМН України, Дніпропетровськ, Україна), В.П. Стусь (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), І.М. Трахтенберг (ДУ « Інститут медицини праці НАМН України», Київ, Україна), Ю.І. Фещенко (Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Київ, Україна), Тоні Хью Меррі (Інститут глікобіології Оксфордского університету, Оксфорд, Великобританія), М.Г. Шандала (Науково-дослідницький інститут дезинфектології Роспотребнадзору, Москва, Російська Федерація), Л.Р. Шостакович-Корецька (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна), Х.-В. Шпрингорум (Хайдельбергський університет, Німеччина), К. Штайнбрюк (Штутгартський університет, Німеччина), Л.М. Юр'єва (ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Україна). 

Журнал публікує наукові статті, присвячені сучасним актуальним проблемам теоретичної, клінічної, профілактичної та соціальної медицини.

Журнал індексується в міжнародних базах та каталогах: РИНЦ (Russian Science Citation Index) (Російська Федерація), ВИНИТИ (Російська Федерація), Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus (Польща), OCLC WorldCat (США), ResearchBib (Японія), EBSCO (США), Directory of Open Access Journals (Швеція), OpenAIRE (Європа), JournalTOCs (Великобританія), SciTitles (США), Copac (Великобританія), в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського і в інших міжнародних бібліотеках та каталогах.

Видається журнал з періодичністю чотири рази на рік.

Передплатний індекс: 40512