Меню
  • Увага

З 14 по 18 жовтня 2019 року у м. Прага на базі Інституту молекулярної генетики Академії наук Чеської Респуліки відбувся п’ятиденний теоретико-практичний курс, що був присвячений методам сучасної мікроскопії у біомедицині («Microscopy methods in biomedicine»). В якості керівника курсу виступив голова Центру Мікроскопії інституту професор Pavel Hozăk.

Від нашої академії у курсах взяли участь доцент кафедри гістології О.Ю. Потоцька та доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини Н.С. Бондаренко.

Навчальна програма стажування була розподілена на щоденну лекційну та практичну частини (детальніше з програмою можна ознайомитись на сайті http://www.microscopytraining.eu/courseimaging/schedule.htm).

Учасникам теоретико-практичного курсу була надана вичерпна інформація про найсучасніші методи світлової та електронної мікроскопії із подальшою демонстрацією застосування відповідного обладнання, аналізом сильних та слабких сторін методів, доцільності їх застосування.

Зокрема, увага курсу була зосереджена на методах флюоресцентної мікроскопії (Fluorescence Macro/Microscopy, Light Sheet Fluorescence Microscopy), конфокальної мікроскопії (Confocal laser scanning microscopy та Spinning disc confocal microscopy), двофотонної лазерної мікроскопії, візуалізації культури клітин. Окремим блоком були розглянуті методи світлової мікроскопії надвисокої роздільної здатності (Superresolution microscopy: STORM, SIM, STED). Окрема увага була приділена можливостям використання лазерної мікроскопії для аналізу розподілення та взаємного розташування молекул в клітині (методи Fluorescence recovery after photobleaching, Fluorescence correlation spectroscopy).

Електронна мікроскопія була продемонстрована методами трансмісійної та скануючої електронної мікроскопії з опцією рентгенівського мікроаналізу (Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis). Детально було розглянуто метод електронно-мікроскопічної імуноцитохімії (ImmunoGold labeling), продемонстровано принципи кількісної оцінки результатів за допомогою програмного забезпечення (детекція, кластеринг та колоколізація міток колоїдного золота).

Викликала жвавий інтерес лекція присвячена підготовці фотоілюстрацій до публікацій у наукових виданнях. Акцент було зроблено на межах допустимих маніпуляцій та етичних аспектах обробки цифрових зображень.

Варто зазначити, що подібні курси наслідують принцип Open Access та проводяться чеським інститутом на регулярній основі. Всі бажаючі можуть ознайомитись з розкладом науково-практичних курсів на сайтах Інституту молекулярної генетики https://www.img.cas.cz/events/courses/ та Czech-BioImaging https://www.czech-bioimaging.cz/courses.

Більш детальна інформація про стажування буде надана на засіданні СНТ кафедри гістології 7 листопада о 15:30 (морфологічний корпус, ауд. №2) – запрошуються всі бажаючі!