Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

23-26 березня 2018 року у Німеччині на базі  Вищої медичної школи м. Гановер (Medizinische Hochschule Hannover, MHH) відбулось науково-освітнє стажування співробітників кафедри патологічної анатомії та судової медицини доцента Бондаренко О.О. та асистента Бондаренко Н.С.

Вища медична школа Гановера є одним із найбільших високоспеціалізованих багатопрофільних університетських медичних центрів Німеччини, а науково-дослідна, клінічна освітня діяльність відповідає найвищим світовим стандартам.

Стажування проходило в одному з підрозділів університету –  Центрі патології, судової та генетичної медицини (Zentrum Pathologie, Forensik und Genetik), який очолює  професор медицини, доктор H. H. Kreipe. У сфері професійних інтересів делегатів були питання пов’язані з технікою виконання та інтерпретацією результатів сучасних молекулярно-генетичних методів у науковій та практичній діяльності лікаря-патогістолога, зокрема, флюоресцентної гібридизації in situ (FISH). Окремим пунктом стажування було вивчення досвіду застосування трансмісійної електронної мікроскопії у діагностиці патології нирок. Також стажерам вдалося ознайомитися з методологічними аспектами викладання патології у системі вищої медичної освіти ФРН.

Триденне навчання виявилось надзвичайно змістовним та корисним, а головне вдалося виконати всі поставлені перед стажуванням завдання. Окрім того була досягнута найважливіша мета – налагоджені  робочі контакти з німецькими колегами та окреслені перспективи подальшого науково-практичного співробітництва.