Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

12 квітня 2018 року відбулась Регіональна нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації за участю директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Шевцова Андрія Гаррійовича в Дніпровському національному університеті ім. О.Гончара. У нараді взяли участь керівники закладів вищої освіти та наукових установ Дніпропетровської та Кіровоградської областей, голови та секретарі спеціалізованих вчених рад, вчені секретарі, завідувачі аспірантури та локторантури, а також усі бажаючі.

Від ДЗ «ДМА» у нараді взяли участь перший проректор, проф. Шпонька І.С., голови спеціалізованих вчених рад – член-кор. НАН та НАМН України, проф. Новицька-Усенко Л.В., проф. Твердохліб І.В., вчені секретарі – проф. Кобеляцький Ю.Ю., проф. Олійник О.Є., д.мед.н., доцент Фастовець О.О., завідувач аспірантури, д.мед.н., доцент Онул Н.М., к.мед.н., доцент Потоцька О.Ю.

На нараді були обговорені актуальні питання реформування процесу підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових ступенів, вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняття рішень про присвоєння вчених звань.

Андрій Гаррійович окреслив коло викликів та задач, які стоять перед учасниками процесів присудження наукових ступенів та зазначив, що така зустріч із академічною спільнотою є п’ятою з серії нарад, присвячених питанням лібералізації і дерегуляції процесів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, академічної свободи та доброчесності учасників освітнього процесу, контролю якості освіти незалежними органами, автономії закладів вищої освіти тощо. Директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН наголосив, що наразі МОН проводить системну роботу щодо реформування системи атестації наукових кадрів з метою зміни тих негативних тенденцій, які є в сфері присудження наукових ступенів в Україні, розповів про нововведення в системі підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, вимоги до фахових видань та ін., а також закликав учасників наради взяти участь у підготовці пропозицій для вдосконалення процедури атестації кадрів вищої кваліфікації, акцентував увагу присутніх на необхідності поліпшувати якість дисертаційних досліджень.

Учасники наради скористалися можливістю поставити почесному гостю важливі для них запитання з атестації кадрів вищої кваліфікації.

На завершення наради ректор ДНУ імені Олеся Гончара, проф. Поляков М.В. від імені усіх присутніх подякував Андрію Гаррійовичу за плідну роботу та конструктивний діалог.

Детальніше ознайомитись зі змістом наради можна буде в науковій частині ДЗ «ДМА».