Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

Сьогодні, 1 серпня 2018 р., стало відомо, хто з вступників отримав рекомендацію на бюджет - Список рекомендованих до нашої академії за напрямком "Медицина" за конкурсом (конкурсною пропозицією), який входить у широкий конкурс

Якщо Ви отримали рекомендацію на бюджетне місце, запрошуємо Вас до 18.00 06.08.2018 р. надати необхідні документи. 4-5 серпня (субота та неділя) прийом документів здійснюється з 9.00 до 13.00.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник ОСОБИСТО пред’являє оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Всі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДЗ «ДМА», або у встановленому законодавством порядку.

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!