Меню
  • Увага

 27 лютого 2019 року відбулося урочисте відкриття міжкафедральної морфологічної лабораторії за участі адміністрації та провідних фахівців Дніпропетровської медичної академії. В якості наукового консультанта лабораторії виступатиме д.мед.н., професор І.В. Твердохліб.

Ми намагались створити лабораторію із сучасним науковим потенціалом, як потужний інструмент, який у руках талановитих та вправних дослідників дозволить нашій академії успішно конкурувати у науково-освітній сфері не тільки у межах України. Наразі в арсеналі морфологічної лабораторії знаходиться обладнання для проведення імуноморфологічних (імуногістохімія, імунофлюоресценція), гістогенетичних (FISH, Fluorescence in situ hybridization; CISH, Chromogenic in situ hybridization), гістохімічних та рутинних гістологічних досліджень. Окремо слід зазначити про можливість виконання морфологічних досліджень твердих біологічних та імплантаційних об’єктів (мінералізована кістка, тканина зуба тощо) з одночасним збереженням молекулярних властивостей тканини.
Не можна заперечити роль лабораторії у навчально-виховному процесі студентів, завдяки можливості опанувати базові лабораторні та науково-дослідницькі навички ще на додипломному етапі освіти. Ми сподіваємось, що відкриття міжкафедральної морфологічної лабораторії створить умови та полегшить виконання експериментально-морфологічних досліджень здобувачами наукового ступеня медичної академії.
Свої побажання успіху та наснаги висловили завідувач кафедри травматології та ортопедії, академік НАМН України О.Є. Лоскутов, завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики, професор О.Є. Абатуров, завідувач кафедри акушерства та гінекології, професор В.О. Потапов, проректор з наукової і лікувальної роботи, професор В.Й. Мамчур, начальник Дніпропетровського обласного патологоанатомічного бюро, доцент Б.Ю. Корнілов. 
Із заключним словом виступила ректор академії, професор Т.О. Перцева, яка наголосила на високому науковому потенціалі лабораторії, її значенні у підготовці науково-педагогічних кадрів та сприянні позитивному іміджеві Дніпропетровської медичної академії.
Дякуємо адміністрації академії за всеохоплюючу підтримку та сприяння у просуванні та здійсненні цього проекту!