Меню
Увага! Оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказанням у призначені платежу: "Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

8 квітня 2019 на базі кафедри педіатрії 2 (зав каф. професор д.мед.н. Т.П. Борисова) відбулося засідання педіатричної секції ХIХ наукової медичної конференції студентів та молодих вчених «Новини і перспективи медичної науки». Цьогорічне засідання було присвячене 100-річчю кафедри педіатрії 2 ДМА.

Всього було заслухано 13 доповідей з актуальних проблем педіатрії. Дві з них було представлено англійською мовою. Приємно, що переклад не знадобився - всі слухачі, а їх було близько 100, вільно сприймали текст та ще й задавали питання. 

Рівень підготовки всіх доповідачів, не залежно від курсу - ІІІ, ІV, V чи VI, -  був настільки високим, що організаторам на чолі з відповідальною за наукову роботу кафедри педіатрії 2 доценту Л.І. Вакуленко та відповідальною за роботу СНТ асистенту А.В. Різник, а також викладачам всіх інших педіатричних кафедр було дуже важко вибрати кращих. Доповідачі демонстрували  глибокі знання , вільне володіння матеріалом і надавали  вичерпні відповіді на запитання. Журі визначило переможців:

І місце - Наталія Марсола (Natalia Marzola), Аманда Лопес (Amanda Lopes Souza), студентки 5 курсу І міжнародного факультету, 14 дес. за доповідь  «Additional risk factors for birth injury» (керівник - асистент кафедри педіатрії 2 О.Ю. Оболонська).

ІІ місце – Аліна  Ніколайчук, студентка  4 курсу І медичного факультету, 28 дес. за доповідь «Герпетиформна екзема Юліусберга - Капоші: рідкісний випадок в педіатрічній практиці» (керівник - заслужений діяч науки і техники України, зав. кафедрою  педіатрії 1 та мед. генетики, професор О.Є Абатуров).  

ІІІ місце – Альона Зимник і Кристина Гончаренко, студентки 3 курсу II медичного факультету, 27 дес. за доповідь « Випадок гангліозидозу у дитини» (керівник – доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Т.В. Ярошевська) та Гопаварама Раві Кішоре Редді (Gopavaram Ravikismore Reddy) і Шарма Шрил Мария (Sharma Maria) « Peculiarities of JMCI in India and Ukraine» студенти 6 курсу 2 міжнародного факультету, 8 дес. (керівник - доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології О.О. Толстікова).  

Грамоти глядацьких симпатій отримали Аріна Бірюкова, студентка 5 курсу І мед. фак. 26дес. за доповідь «Х-зщеплена гіпофосфатемія, клінічний випадок» (керівник - асистент кафедри педіатрії 1 та мед. генетики, Н.М. Токарєва) та Дар’я Сова, студентка 5 курсу І мед. фак., 30 дес. з доповіддю «Вегетативні дисфункції як причина лихоманки у дітей» (керівник -  асистент кафедри педіатрії 2 М.В. Ширикіна).