Меню
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Лікувальна справа

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Фармація

1 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Анатомія людини Анатомії людини
2. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Анестезіології та інтенсивної терапії.
3. Біологічна фізика Медико-біологічної фізики та інформатики
4. Біологія з основами  генетики Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
5. Вища математика Медико-біологічної фізики та інформатики
6. Іноземна мова Мовної підготовки
7. Історія медицини та фармації Соціальної медицини
8. Історія України Гуманітарних наук
9. Історія української культури Гуманітарних наук
10. ІТ у фармації Медико-біологічної фізики та інформатики
11. Курс за вибором: Політологія  Гуманітарних наук
12. Латинська мова Мовної підготовки
13. Неорганічна хімія Загальної та клінічної фармації
14. Основи екології Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
15. Українська мова (за  проф. спрямуванням) Мовної підготовки
16. Фізичне виховання Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.
17. Фізіологія Фізіології.

2 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Аналітична хімія Загальної та клінічної фармації
2. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
3. ІТ у фармації Медико-біологічної фізики та інформатики
4. Курс за вибором: Основи конституційного права Гуманітарних наук
5. Мікробіологія з основами  імунології Мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології.
6. Органічна хімія Загальної та клінічної фармації
7. Патологічна фізіологія Патологічної фізіології.
8. Перша долікарська допомога Урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Загальної хірургії
9. Фармацевтична  ботаніка Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
10. Фізико-колоїдна хімія Загальної та клінічної фармації
11. Фізичне виховання Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.
12. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації
13. Філософія Гуманітарних наук

3 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Аптечна технологія лікарських засобів Загальної та клінічної фармації
2. Біологічна хімія Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
3. Гігієна в фармації Загальної гігієни.
4. Екстремальна медицина Анестезіології та інтенсивної терапії.
5. Етика і деонтологія в фармації Гуманітарних наук
6. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
7. Курс за вибором: Основи християнської етики і моралі Гуманітарних наук
8. Фармакогнозія Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
9. Фармакологія Загальної та клінічної фармації
10. Фармацевтична хімія Загальної та клінічної фармації
11. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації

4 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
2. Комп`ютерні технології у фармації Медико-біологічної фізики та інформатики
3. Курс за вибором: Фармацевтичні аспекти нутріціології (БАД) Загальної та клінічної фармації
4. Лабораторна діагностика Загальної та клінічної фармації
5. Медичне та фармацевтичне товарознавство Загальної та клінічної фармації
6. Менеджмент і маркетинг у фармації Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки
7. Організація та економіка фармації Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки
8. Основи біоетики та біобезпеки Гуманітарних наук
9. Токсикологічна хімія Загальної та клінічної фармації
10. Фармакоекономіка Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки
11. Фармакотерапія з основами фармакокінетики Загальної та клінічної фармації
12. Фармацевтична хімія Загальної та клінічної фармації
13. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації
14. Цивільний захист Анестезіології та інтенсивної терапії.

5 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Біофармація Загальної та клінічної фармації
2. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
3. Клінічна фармація Загальної та клінічної фармації
4. Медичне та фармацевтичне товарознавство Загальної та клінічної фармації
5. Належна практика у фармації Загальної та клінічної фармації
6. Патентознавство Загальної та клінічної фармації
7. Ресурствознавство лікарських рослин Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
8. Спеціалізація за вибором  
9. Стандартизація лікарських засобів Загальної та клінічної фармації
10. Технологія лікарських косметичних засобів Загальної та клінічної фармації
11. Токсикологічна хімія Загальної та клінічної фармації
12. Фармацевтичне правознавство Загальної та клінічної фармації
13. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації