Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

РекторВіталій Йосипович Мамчур

Доктор медичних наук,
професор,

Керівник регіонального відділення Державного експертного (фармакологічного) Центру Міністерства охорони здоров′я України (ДЕЦ МОЗ),
Фармакологічного Нагляду за побічними діями лікарських засобів ДЕЦ МОЗ,
член Президії ГО “Асоціація фармакологів України”,
Проблемної комісії «Фармакологія»,
спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій,
науково-експертної Ради ВАК України.

 

 

 

Народився 5 січня 1950 р. в с. Лопатин Львівської області в сім’ї вчителів. Вчився і закінчив середню школу в м. Дніпродзержинськ. З 1967 по 1973 рр. – студент ДМІ. З 1970 р. лаборант, а після закінчення ДМІ з 1973 р. - асистент кафедри фармакології медичного інституту. В 1979 р. захистив кандидатську, а у 1989 р. - докторську дисертаційну роботу. З 1990 р. – професор, завідувач кафедри, з 2005 р. - проректор з наукової та лікувальної роботи академії.

Як проректор з наукової та лікувальної роботи, В.Й. Мамчур здійснює забезпечення виконання рішень і постанов Уряду України, МОЗ, Комітету з науки і техніки, а також організацію наукових досліджень та підготовку науково-педагогічних кадрів.

Віталій Йосипович здійснює контроль та координує лікувальну діяльність співробітників ДЗ «ДМА». Сумісна лікувально-профілактична робота виконується на базі 57 лікувально-профілактичних закладів Дніпропетровська та області, з яких 40 закладів є клінічними базами, а також на базі Медичного центру ДЗ «ДМА» та Клініки медичної академії. Співпраця з клінічними закладами виконується на 41 клінічній кафедрі.

Науковим напрямом кафедри, очолюваної професором В.Й.Мамчуром є фармакологія знеболювання та нейрометаболічних церебропротекторів, участь у розробці та вивченні нових, насамперед вітчизняних лікарських засобів. Автор нейромедиаторної теорії загального знеболювання та регіональної анестезії. За останні роки одержано 15 патентів України та 3 патенти Росії на нові лікарські засоби. У співробітництві з науково-виробничими відділами хіміко-фармацевтичних підприємств України створено і відтворено близько 70 ліків. Підготував 2-х докторів та 16 кандидатів медичних та фармацевтичних наук, керує підготовкою ще 3 докторських та 11 кандидатських дисертаційних робіт. Автор 250 наукових статей, 7 монографій, співавторство в 4 підручниках та в 9 науково-методичних посібниках, 3-х методичних рекомендаціях з доклінічного вивчення лікарських засобів ДЕЦ МОЗ України, Національного формуляру лікарських засобів України, організація та проведення ІІ Національного з’їзду фармакологів України (м. Дніпропетровськ). Неодноразово брав участь у зарубіжних наукових конгресах – у Росії, Польщі, Німеччині, Італії, Китаї, Іспанії.

Як проректор з наукової та лікувальної роботи постійно бере участь у семінарах, засіданнях, нарадах МОЗ України, наукових, науково-організаційних, науково-методичних та науково-практичних конференціях з питань удосконалення, організації наукової та лікувальної діяльності, підвищення їх якості в Дніпропетровській державній медичній академії.