Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Спеціалізовані вчені ради

При Дніпропетровській медичній академії існує чотири Спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій: 

 1. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.01 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.03 – хірургія;
  • 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина
  • 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія.
 2. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.10 – педіатрія;
  • 14.01.11 – кардіологія;
  • 14.01.36 – гастроентерологія.
 3. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.03 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.21 – травматологія та ортопедія;
  • 14.03.01 – нормальна анатомія;
  • 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.
 4. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.04 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.01 – акушерство та гінекологія;
  • 14.01.22 – стоматологія

Проблемні комісії

З метою подальшого удосконалення планування НДР, дисертаційних робіт, контролю виконання та ефективності впровадження отриманих результатів в практику охорони здоров’я при Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» функціонують ряд проблемних комісій, які є постійно діючим органом, що здійснює наукову оцінку, прогнозування й координацію наукових досліджень та забезпечує їх виконання відповідними кадрами. ...

Комісія з біоетики

Комісія з біоетики створена наказом ректора «Про комісію з біоетики № 419» від 15.11.2005 р.

Мета Комісії з біоетики – консультативна допомога та контроль над проведенням в ДМА клінічних досліджень та дисертаційних робіт із залученням тварин та пацієнтів у відповідності до законодавства України, положень Гельсинської декларації та іншими нормами міжнародного права, що регламентують питання захисту учасників наукових досліджень. ...

Рада молодих вчених і фахівців

З моменту свого заснування в 1916 р., ДМА є одним з фундаментальних центрів вищої медичної освіти і науки в Україні і Східній Європі.

Рада молодих вчених (РМВ) ДМА має довгу і багату на події і досягнення історію. Розвиток РМВ проходить в тісному зв'язку із студентським науковим товариством (СНТ). Починаючи з 2000 була проведена велика робота під стратегічним керівництвом наукових керівників СНТ і РМВ ДМА д.мед.н., професора Мішалова В.Д. (1998-2004) і д.мед.н., професора Твердохліба І.В. (з 2004 року по сьогоднішній день). За цей період головами РМВ були обрані Коломоєц Андрій (2000-2003), Дмитриченко Валерія (2003-2004) і Асєєв Олексій (2004-2015). З ...

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство академії нараховує 40 наукових гуртків, що охоплюють понад 450 студентів. Це створює умови для творчої діяльності, набуття впевненості в своїх можливостях оволодіння науковими матеріалами, в досягненні необхідних професійних якостей.

Робота СНТ ґрунтується на загальних принципах, що визначені Статутом СНТ, і включає