Меню

Планомірна підготовка науково-педагогічних кадрів, докторів та кандидатів наук сприяє своєчасному поповненню та оновленню професорсько-викладацького складу. Академія є центром підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів для співробітників, а також для практичної медицини.

Щороку в академії проводиться інтенсивна робота з удосконалення кадрової політики, підготовки резерву кандидатів і докторів наук.

Докторантура за спеціальностями

14.00.00 – МЕДИЧНІ НАУКИ:

 • 14.01.00 – клінічна медицина:
 • 14.01.01 – акушерство та гінекологія
 • 14.01.02 – внутрішні хвороби
 • 14.01.03 – хірургія
 • 14.01.10 – педіатрія

Аспірантура за 36 науковими спеціальностями

14.00.00 – МЕДИЧНІ НАУКИ:

 • 14.01.00 – клінічна медицина:
 • 14.01.01 – акушерство та гінекологія
 • 14.01.02 – внутрішні хвороби
 • 14.01.03 – хірургія
 • 14.01.05 – нейрохірургія
 • 14.01.06 – урологія
 • 14.01.07 – онкологія
 • 14.01.09 – дитяча хірургія
 • 14.01.10 – педіатрія
 • 14.01.10 – кардіологія
 • 14.01.12 – ревматологія
 • 14.01.15 – нервові хвороби
 • 14.01.16 – психіатрія
 • 14.01.18 – очні хвороби
 • 14.01.19 – оториноларингологія
 • 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби
 • 14.01.21 – травматологія та ортопедія
 • 14.01.22 – стоматологія
 • 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина
 • 14.01.25 – судова медицина
 • 14.01.27 – пульмонологія
 • 14.01.28 – клінічна фармакологія
 • 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія
 • 14.01.36 – гастроентерологія

14.02.00 - профілактична медицина:

 • 14.02.01 – гігієна та професійна патологія
 • 14.02.03 – соціальна медицина
 • 14.03.00 – теоретична медицина:
 • 14.03.01 – нормальна анатомія
 • 14.03.02 – патологічна анатомія
 • 14.03.03 – нормальна фізіологія
 • 14.03.05 – фармакологія (мед., біол.фарм. науки)
 • 14.03.08 – імунологія та алергологія
 • 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія
   

03.00.00 – БІОЛОГІЧНІ НАУКИ:

 • 03.00.04 – біохімія
 • 03.00.07 – мікробіологія
 • 03.00.11 – цитологія, гістологія
 • 03.00.21 – мікологія

 

08.00.00 – ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ:

 • 08.01.01 – економічна теорія

Магістратура за 30 спеціальностями

Клінічні спеціальності:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • загальна практика – сімейна медицина;
 • інфекційні хвороби;
 • лабораторна діагностика;
 • клінічна онкологія;
 • медицина невідкладних станів;
 • психіатрія;
 • медична психологія;
 • неврологія;
 • нейрохірургія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • ортопедія і травматологія;
 • патологічна анатомія;
 • пульмонологія та фтизіатрія;
 • радіологія;
 • судово-медична експертиза;
 • урологія;
 • хірургія;
 • педіатрія;
 • спортивна медицина;
 • дитяча хірургія;
 • неонатологія;
 • дитяча анестезіологія

Стоматологічні спеціальності:

 • стоматологія
   

Медико-профілактичні спеціальності:

 • загальна гігієна;
 • епідеміологія;
 • мікробіологія та вірусологія